Sunday, 24 February 2008

ओल्ड गोआ चर्च

ओल्ड गोआ चर्च, ओल्ड गोआ, पणजी
माझ्या आवडत्या चर्च पैकी एक असे हे चर्च. येथील शांतता आणि विशालता जरुर अनुभवावी. जेव्हा जेव्हा शक्य होते तेव्हा मी या चर्चला भेट देतो. हे ठिकाण पणजीतून फार जवळ आहे. पणजी-मंगेशी रोडवर उजव्या बाजुला हे चर्च दिसेल.


No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters