Sunday, 24 February 2008

मराठी समुदाय ब्लॉग पुर्ननिर्माण प्रक्रियेत
मराठी समुदाय ब्लॉग पुर्ननिर्माण प्रक्रियेत आहे. उद्या मराठीसमुदाय ब्लॉग आपल्याला नविन रुपात दिसेल.

पुर्वीच्या डिझाइन मध्ये एक नवा कॉलम टाकण्यात आला आहे.

या नविन रुपाबद्द्ल जरुर प्रतिक्रिया कळवा.

धन्यवाद !

No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters