Friday, 22 February 2008

किती उशीर ?

किती उशीर ?
सध्या मी एम्.सी.. च्या पाचव्या सत्राच्या निकालाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहे. परीक्षा होउन ४५ दिवस केव्हाच उलटले तरी अजून निकालाची कोणतीच चिन्हे नाहीत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात लागेल म्हणता म्हणताशेवटचा आठवडा जवळ आला. गेल्या वेळी लागलेल्या चांगल्या निकालामुळे ह्यावेळी अपेक्षा वाढल्यात , पाहू काय होते ते ?

No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters