Tuesday, 12 February 2008

फिनोलेक्स अभियांत्रीकी महाविद्यालयाचे रांगोळी प्रदर्शन


फिनोलेक्स अभियांत्रीकी महाविद्यालयाचे रांगोळी प्रदर्शन
युटोपिया-ब्रेनव्हेवज् २००७ च्या निमित्ताने फिनोलेक्स अभियांत्रीकी महाविद्यालयात रांगोळी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनात अभियांत्रीकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सुरेख रांगोळ्या रेखाटल्या होत्या. त्याची ही क्षणचित्रे.


No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters