Tuesday, 29 April 2008

हास्य-विनोद

गणिताचे शिक्षक - मुलांनो जर a=b आणि b=c तर a=c .
कळले का? चला मला आता याचे एक उदाहरण द्या. सोनू तू एखादे उदाहरण दे.

सोनू- सर, मी तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तुम्ही तुमच्या मुलीवर प्रेम करता याचाच अर्थ मी तुमच्या मुलीवर प्रेम करतो.

No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters