Friday, 20 June 2008

हास्य-विनोदएकदा सरदारजी समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला जातात.
चालता चालता त्यांना एक भला मोठा शार्क एका युवकाभोवती गोल गोल पोहताना दिसतो. तो युवक मोठयामोठयाने मला वाचव ! मला वाचव ! असे ओरडत असतो.

सरदारजी हसायलाच लागतात.

कारण त्यांना माहिती असते की तो शार्क त्या युवकाला वाचवू शकणार नाही.

No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters