Sunday, 4 May 2008

हास्य-विनोदएकदा संता आपल्या टॅक्सीत झोपला होता तेवढयात एक जपानी व्यक्ती त्याच्या टॅक्सीत येउन बसली. संताने टॅक्सी सुरु केली. हा जपानी सतत जपानची स्तुती करत होता. तेवढयात एक होंडा गाडी संताच्या टॅक्सीला ओव्हरटेक करुन पुढे गेली.
जपानी बोलला "होंडा,व्हेरी फास्ट,मेड एन जपान".
तेवढयात एक टोयोटा गाडी संताच्या टॅक्सीला ओव्हरटेक करुन पुढे गेली.
जपानी परत बोलला "टोयोटा,व्हेरी फास्ट,मेड एन जपान".
संताला खूप राग आला पण तो शांत राहिला.
विमानतळावर पोहचल्यावर जपान्याने भाडे विचारले.
"८०० रुपये" संता म्हणाला.
"एवढे पैसे?" जपानी माणसाने आश्चर्यचकीत होउन विचारले.
तेव्हा संता म्हणाला "मीटर,व्हेरी फास्ट,मेड एन इंडीया"

(हिंदी विनोदाचा अनुवाद)

No comments:

ShareThis

Visitors Worldwide

free counters